SOLUȚII SAFETY

EVALUAREA RISCURILOR &
PRODUSE DE SIGURANȚĂ
  • Evaluarea riscurilor în conformitate cu Directiva privind utilajele
  • Măsurători timp oprire utilaj
  • Selectarea sistemelor de securitate adecvate
  • Suport în certificarea CE
  • Analiza tehnică de siguranță a utilajelor existente
  • Proceduri de evaluare a conformității CE conform Directivei privind mașinile 2006/42/CE
  • Crearea și revizuirea documentației tehnice
  • Ingineri certificați în securitate funcțională 

Product Overview